Shack en antennes

Momenteel ben ik voornamelijk mobiel en portable actief met de radiohobby.
Hieronder staan foto’s van mijn vorige shacks.

Ik heb van 2003 tot 2011 in Banholt gewoond.
Dit is het antennepark zoals het er toen uitzag.

Deze foto’ s zijn in de beginperiode gemaakt, omstreeks 2000,
toen ik nog bij mijn ouders thuis woonde.